ייפוי כח רפואי

עריכת ייפוי כח רפואי, היא זכות המוקנית לאדם בגיר וכשיר מכוח חוק זכויות החולה, הקובע כי אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר, שיהיה מוסמך לטפל בענייניו הרפואיים אם וחלילה כאשר יאבד את כשירותו המאפשרת לו לתת הסכמה מדעת לטיפולים רפואיים.
ייפוי של כח רפואי נערך על גבי טופס ד' לתקנות הכשרות חתימה על מסמך משפטי זה של ייפוי כח רפואי יכולה להיעשות בפני עורך דין, או לחילופין בפני רופא, אח, עובד סוציאלי או פסיכולוג.
בעל המקצוע שבפניו נחתם המסך, צריך לאשר כי יפויי הכח ניתן בהסכמת הממנה ומרצונו החופשי. ניתן לחתום על מסמך זה בפני עצמו המתייחס לייפוי כח לעניינים רפואיים בלבד, או כחלק ממסמך ייפוי כח מתמשך המתייחס לעניינים שונים ובכללם  לעניינים הרפואיים. 

מה היתרון?

ייפוי כח נותן לאדם הממנה מיופה או מיופיי כח, לבחור בעצמו, בעודו כשיר, את מי שהוא מעוניין שיטפל בענייניו הרפואיים במצב של חוסר כשירות חלילה.
הוא יכול לבחור אנשים שהוא סומך עליהם, על יושרם, ועל כך שיטפלו בענייניו הרפואים במסירות כשטובתו עומדת לנגד עיניהם (ערעור בבית משפט מחוזי).
לעומת זאת, במקרה של אובדן כשירות חלילה, לאדם שלא מינה מיופה כח על ידי מסמך, נדרשת פניה לבית המשפט לצורך הוצאת צו אפוטרופסות ומינוי אפוטרופוס לגוף. 

איזכור מיוחד בייפוי הכח הרפואי המתייחס לתחום הפסיכיאטרי

ייפוי הכח הרפואי מסמיך את מיופה הכוח לטפל בכל ענייניו הרפואיים של הממנה, אך התחום הפסיכיאטרי מוחרג מכך.
אם הממנה מעוניין לכלול בסמכותו של המיופה את הטיפול בתחום הפסיכיאטרי ככל שיידרש, יש לאזכר זאת במפורש במסמך ייפוי הכח הרפואי. מדובר על אזכור של מינוי מיפה הכח למתן הסכמה לבדיקה וטיפול פסיכיאטרי בקהילה, וכן מינויו למתן הסכמה לאשפוז פסיכיאטרי ושחרור מאשפוז כזה.

לאחר עריכת ייפוי הכח הרפואי

לאחר שנערך ונחתם ייפוי הכח הרפואי, ניתן לסרוק אותו ולהעלותו דיגיטלית באזור האישי הממשלתי לאחר הזדהות. אפשרות נוספת היא להפקידו ידנית במשרדי האפוטרופוס הכללי באזור מגוריו של הממנה.
פעולה זו חשובה מאחר ובמידה ןייפוי הכח הרפואי לא הופקד אצל האפוטרופס הכללי באחת הדרכים שלעיל, הוא יהיה תקף רק למשך שנה מהחתימה עליו, אלא אם נכנס לתוקף כבר במהלך אותה שנה (עורך דין ירושה).
כמוכן על עורך הדין, או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכח הרפואי, לשמור אצלו עותק מקורי של המסמך.

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button