ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שעליו יכול לחתום כל אדם כשיר, תוכנו של מסמך זה הוא מינוי מיופה או מיופיי כח בהתאם לבחירתו של האדם.
בחתימתו של האדם על מסמך זה הוא מקנה למיופה או מיופיי הכח שבחר את הסמכות לטפל בכל ענייניו האישיים, הבריאותיים והרכושיים, אם וחלילה כאשר יאבד את כשירותו בשל מצב רפואי או נפשי.
חתימה על מסמך ייפוי כח אפשרית רק בפני עורך דין המוסמך לעניין זה על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאינו בעל עניין אישי.

מה ההבדל בין ייפוי כח רגיל לייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח רגיל תקף רק כל עוד מייפה הכח כשיר, אולם במצב בו הוא מאבד את כשירותו, יפוי הכח הרגיל כבר אינו תקף.
לעומת זאת, ייפוי כח מתמשך, נותן לאדם את האפשרות למנות, בעודו כשיר, מיופה כח שיהיה אחראי על ענייניו האישיים השונים בזמן שלא יהיה כשיר. 

מהם היתרונות?

ייפוי כוח מתמשך נותן לאדם הממנה מיופה או מיופיי כח, לבחור בעצמו, בעודו כשיר, את מי שהוא מעוניין שיטפל בענייניו במצב של חוסר כשירות חלילה.
הוא יכול לבחור אנשים שהוא סומך עליהם, על יושרם, ועל כך שיטפלו בענייניו במסירות כשטובתו עומדת לנגד עיניהם.
לעומת זאת, במקרה של אובדן כשירות חלילה, לאדם שלא מינה מיופה כח על ידי מסמך ייפוי כח, נדרשת פניה לבית המשפט לצורך הוצאת צו אפוטרופסות ומינוי אפוטרופוס(צו קיום ירושה). 

דגשים לעריכת ייפוי כח מתמשך 

במסמך יכול הממנה, לקבוע הנחיות למיופה/ מיופיי הכח לגבי אופן קבלת ההחלטות לגביו, לחילופין יש באפשרותו להשאיר את קבלת ההחלטות לשיקול דעתו של מיופה הכח.
ניתן למנות מיופה כח אחד לכל העניינים, או לחילופין, למנות מספר מיופיי כח, לקבוע האם יפעלו במשותף או בנפרד וכן לקבוע מהם הסמכויות של כל אחד ותחומי אחריותו.
כמו"כ ניתן לקבוע מי יכריע במקרה של חוסר הסכמה ביניהם. בנוסף ניתן למנות מיופה כח חליפי שימלא את מקומו של מיופה הכח במקרה שמסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו. בנוסף, חשוב להדגיש כי מינוי מיופה הכח יעשה  בידיעתו ובהסכמתו למינוי זה. 

מוזמנים לקרוא גם על ייפוי כח רפואי >>

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button