פירוק יחסים

בני זוג שחיו ביחד, וניהלו חיים משותפים, צברו בד"כ במהלך תקופה זו רכוש משותף, וכן נכסים, בין אם אלו נכסי נדל"ן, נכסים פיננסיים או נכסי קריירה ונכסים עסקיים. ייתכן שהיו לאחד מהצדדים נכסים עוד לפני שנישא, שבתנאים מסויימים לבן זוגו יש זכויות גם בהם מכח הנישואין.  במאמר זה נסקור מהי הדרך לפירוק היחסים האלו וחלוקתם בין הצדדים.

חוק יחסי ממון בין בני זוג

חל על זוגות שנישאו לאחר 1/1/74

חוק זה בא להסדיר את איזון המשאבים של הצדדים עם פקיעת הקשר. המשאבים שאינם מחולקים הם נכסים שהיו לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, וכן ירושה או מתנה שקיבל אחד הצדדים או פיצוי בשל נזקי גוף של אחד הצדדים. אלא אם כן מוכח כי הייתה כוונת שיתוף גם במשאבים אלה. 

איזון משאבים פנסיוניים וסוציאליים

עם פקיעת הקשר קיימת התייחסות לאיזון משאבים פיננסיים שצברו בני הזוג: קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. ישנן דרכים שונות לחלוקה זו כמו היוון השווי שלהם והכנסתו למכלול מצבת הנכסים שתחולק בין הצדדים, במידה ומתאפשר על פי תקנון מוצר הקרן, ניתן לפצל את יתרת החלק היחסי על שם כל אחד מהצדדים באופן נפרד. 

סעיף 8 לחוק

במקרים מוגבלים, כשהצד המבקש זאת מוכיח את נחיצות העניין מתאפשרת הפעלת שיקול דעת של בית המשפט לחלוקת משאבים שאינה מאוזנת, שניתן לכנותה חלוקת שוויונית שאינה שווה, בדרך כלל בהתייחס לכושר השתכרות גבוה יותר של אחד הצדדים, שהתאפשר הודות לתמיכת בן זוגו שנטל עליו את עול הבית וגידול הילדים ובכך אפשר לבן הזוג להתפתח מבחינה מקצועית ולהגדיל את כושר השתכרותו. 

חזקת השיתוף

חלה על ידועים בציבור שלא נישאו וכן על זוגות שנישאו לפני 1/1/74

על זוגות ידועים בציבור חלה חובת ההוכחה על היותם ידועים בציבור, כשהפרמטרים הנבדקים הם מגורים משותפים, וניהול משק בית משותף. בהתחשב בשינויי הנסיבות שחלו עם הזמן פחת הצורך בניהול חשבון בנק משותף כהוכחה להיותם של בני הזוג ידועים בציבור, וכן פחת זמן המגורים המשותפים הנדרש לכך. 

חזקת השיתוף קובעת, כי נכסי הצדדים הינם משותפים, כהנחת יסוד, שנובעת מעצם כוונתם לנהל חיים משותפים, כתא משפחתי, וכמו כן נעשה מאמץ משותף של כל אחד מבני הזוג לקידום האינטרסים הכלכליים של התא המשפחתי.  חזקת השיתןף מקנה לשני בני הזוג זכויות קנייניות בנכסים. בין אם הם רשומים על שם שני הצדדים ובין אם הם רשומים על שם צד אחד. חובת ההוכחה לסתור את ההנחה הזו, היא על הצד המתנגד לכך.

חזקת השיתוף בזכויות פנסיוניות וסוציאליות

חזקת השיתוף חלה גם על זכויות פנסיוניות וסוציאליות מתוך הבנה שהן מהוות חלק בלתי נפרד מהעתודה הכלכלית של הנכסים המשפחתיים.

מוזמנים לקרוא גם על הסכם ממון בין בני זוג, מזונות אישה וילדים >>

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button