חלוקת רכוש

תקופת הגירושין היא תקופה שאינה נעימה לאף אחד מהצדדים. ואחת הסוגיות המשמעותיות ביותר שעולה לדיון בתקופה שכזו, היא חלוקת הרכוש. בעניין זה, אסור להתפשר, ויש לבחור עורך דין מומחה בתחום, בעקבות ההשלכות המשמעותיות של חלוקת הרכוש על עתידם הכלכלי של הצדדים. 

חוק יחסי ממון

חוק זה תקף לגבי הזוגות שנישאו החל מ1.1.74, ומהותו היא חלוקה שווה של רכושם המשותף של בני הזוג. רכוש משותף מוגדר כרכוש שנצבר מיום שנישאו עד למועד פקיעת הנישואין, או למועד בו התרחש הקרע ביניהם. 

מה נחשב לרכוש משותף?

רכוש משותף כולל דירת מגורים בבעלות בני הזוג, נכסי נדל"ן אחרים בבעלותם ככל שקיימים, כספים בחשבונות משותפים, וכן נכסים פיננסיים הנקראים גם זכויות סוציאליות: קרנות פנסיה, קופת גמל, קרנות השתלמות וכדומה. כמו כן גם נכסים עסקיים, לדוגמה עסק של אחד מבני הזוג, וכן נכסי קריירה: שווי יכולת ההשתכרות של מי מבני הזוג  שהתפתח וגדל. נכסים עסקיים ונכסי קריירה נחשבים לחלק חשוב בתהליך חלוקת הרכוש בעיקר במצבים בהם קיים פער בתחום זה לטובת אחד מבני הזוג.

הסכמי ממון

במקרים בהם נחתם בין הצדדים הסכם ממון בין בני זוג, האמור בהסכם הוא הקובע ולא חוק יחסי ממון. 

מה אינו נחשב לרכוש משותף?

מתנות וירושות שקיבל אחד מבני הזוג אינם נחשבים לרכוש משותף של שניהם. כמו כן גם רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין אינו נחשב לרכוש משותף. פיצויים שמקבל אחד מבני הזוג בגין מצב גופני שלו גם הם לא נכללים ברכוש המחולק. אולם קיימים מקרים שונים בהם יינתן פסק לחלוקת רכוש שאינו נחשב לרכוש משותף, לדוגמא, דירה שנקנתה על ידי אחד במבני הזוג לפני הנישואין, אולם במהלך הנישואין בני הזוג השביחו את ערך הנכס על ידי שיפוץ, שילמו משכנתא מחשבונם המשותף, או במקרים בהם תקופת הנישואין הייתה ארוכה מאד. כמו כן, לגבי כספי ירושה שקיבל אחד מבני הזוג, והם נכנסו לחשבון משותף של שניהם, ייתכן שעצם עובדה זו, יש בה כדי להוות אסמכתא לכך שהייתה כוונת שיתוף ועל כן גם כספי הירושה נכללים ברכוש המשותף. 

חלוקת רכוש- עניין עדין ומורכב

כאמור לעיל, חלוקת רכוש היא עניין מורכב ומצריך בקיאות רבה בסעיפים ותתי הסעיפים בחוק וכן בפסיקות השונות שניתן ללמוד מהן. עניין מורכב זה משמעותי מאד למצב הכלכלי של הצד המיוצג לאחר הגירושין. לכן חשוב מאד לבחור עורך דין מייצג מומחה בהליכי גירושין המכיר סוגיה זאת על כל היבטיה ובעל יכולת לשמור על זכויותיכם הכספיות באופן הטוב ביותר. 

מוזמנים לקרוא גם על מזונות אישה ומזונות ילדים >>

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button