כתיבת צוואה

כתיבת צוואה היא נושא המעורר מטבע הדברים תחושת רתיעה. לא נעים לחשוב על המוות ולתכנן את מה שיבוא בעקבותיו. כולנו רוצים את הקרובים והיקרים לנו שיחיו לצידנו לנצח. אולם עריכת צוואה חשובה מאד, והיא מאפשרת לאדם את יכולת הבחירה בהורשת רכושו, למי יוריש, מה וכמה יוריש לאלו שהוא מעוניין להוריש להם. כאשר אדם נפטר ללא שהותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק לפי חוקי הירושה, שנחקקו באופן כללי וגורף בישראל וכמובן שאינם רגישים לרצונותיו הדקים של האדם. 

ארבע דרכים לעריכת צוואות

על פי חוק הירושה קיימות ארבע דרכים לעריכת צוואה:

1.צוואה בכתב יד-צוואה שנכתבת כולה בכתב ידו של המוריש, וכדי שתיחשב לצוואה קבילה יש לציין על גביה תאריך בו נכתבה וחתימת המצווה.

2.צוואה בפני עדים- צוואה הכתובה בכתב, מתוארכת, ואליה מצורפות חתימותיהם של שני עדים שמאשרים בחתימתם כי המצווה הצהיר בפניהם על צוואתו. נוגעים בדבר, , קטינים או פסולי דין אינם כשירים להיות עדים.

3.צוואה בפני רשות- עריכת צוואה באופן זה נעשית על ידי אמירה בעל פה או בהגשה בכתב של דברי הצוואה בפני רשם בית המשפט או בפני שופט, התהליך כולל בנוסף הקראת הצוואה בפני המצווה, אישור המצווה שזו צוואתו,  ואישור של הגורם הרלוונטי על כך שהצוואה הוקראה בפני המצווה ואושרה על ידו.

4.צוואה בעל פה- צוואה זו נערכת במקרה שבו המצווה עומד בפני המוות, רק במקרה זה הוא רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים, על העדים לרשום לאחר מכן את זכרון הדברים ולהפקידו אצל רשם הירושות. במידה והמצווה לא הלך לעולמו תוך חודש ממועד עריכת צוואה זו, פוקע תוקפה.

עריכת רשימת יורשים

הצעד הראשון כשניגשים למשימת עריכת צוואה הוא להכין רשימה של כל היורשים שאתם שוקלים להוריש להם. אלו יכולים להיות קרובי משפחה, חברים ואף ארגונים שונים שחשוב לכם לתמוך בפעילותם. מומלץ גם לציין לעצמכם את אלו שלא תרצו לכלול בצוואה. חשוב להשיג פרטי קשר וזיהוי של כל האחד מן היורשים כולל מס' ת.ז., כתובת, מספרי טלפון, כתובת אימייל וכל פרט מידע אחר שיעזור לאתר אותם, במיוחד אם אינם מתגוררים בארץ.

במידה ויש ילדים או אנשים עם בעיות פיזיות, נפשיות או מנטליות בין היורשים, חשוב לשקול אם המוטב יוכל להתמודד עם הירושה או שמא עדיף לתת לנאמן לנהל את הכסף עבורו. במידה ויש צורך בנאמן, מנה נאמן שאתה סומך עליו.

עריכת רשימת נכסים ורכוש

לאחר שגיבשתם רשימת יורשים, ערכו רשימה מסודרת בה פרטו את כל הנכסים שבבעלותכם. נכסים אלו יכולים להיות נכסים בעלי ערך כלכלי (כסף מזומן, קופות חיסכון, נדל"ן, עסק, רכב ועוד) או בעלי ערך סנטימנטלי (פריטי אומנות, תמונות, ועוד).

חשוב מאד שהרשימה תהיה מקיפה ותכלול את כל נכסיכם, היות ובמידה ויהיו נכסים או רכוש שלא יופיעו בצוואה הללו יחולקו על פי חוקי הירושה הכלליים.

היכן ניתן לשמור את הצוואה?

ניתן להגיש צוואות לרשם הירושות, לשמור אותם אצל עורך הדין שלכם או לשמור אותם בבית. במידה ובחרתם שלא לשמור את הצוואה אצל גורם רשמי, יש להקפיד לשמור את הצוואה במקום מאובטח ומוגן מאש / הצפות וכו', ולשים לב שקרובי המשפחה יודעים היכן נמצאת הצוואה וכי יש להם גישה בלתי אמצעית אליה (שמירת צוואה בכספת סגורה, לדוגמא, מחייבת את משאיר הירושה לספק את הסיסמה/ מפתח לכספת לכמה יורשים כדי להבטיח שתהיה להם גישה לצוואה).

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button