עורך דין ירושה

חוק הירושה שנחקק ב1965 קובע כי עם פטירתו של אדם, יועבר עזבונו ליורשיו החוקיים. עיזבון כולל את כל נכסי הנפטר, רכושו הכספי, וזכויותיו השונות. 

עורך דין ירושה יכון אתכם בתהליך של חלוקת הירושה ויפעל באופן מקצועי לטיפול מקצועי ומהיר בעניין, אולם בכל זאת נערוך לכם הכרות קצרה עם מעט מושגים על קצה המזלג בתחום:

מי הם יורשים חוקיים? עורך דין ירושה ינחה אתכם

יורשים על פי צוואה –
במקרה בו המנוח הותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק לפיה. 

יורשים על פי צו ירושה –
עורך דין ירושה ינחה אתכם כי במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה או שהותיר צוואה לגבי חלק מרכושו,  חוק הירושה קובע את אופן חלוקת עזבונו שהוא לא ציווה לגביו.
חוק הירושה קובע את סדר הקדימות של היורשים.
על פי שיטת הפרנטלות: הראשון הוא מי שהיה בן זוגו של הנפטר בעת פטירתו, וילדיו, שהיו בחיים בעת פטירתו, כולל אלו שנולדו עד 300 יום לאחר פטירתו, מה שבא להסדיר את הזכויות של ילדי הנפטר שהיו עוברים כשאביהם נפטר, לאחר מכן סדר הקדימות עובר לצאצאי ילדי המוריש, הוריו של המוריש וצאצאיהם, ולבסוף להורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.
במצב של נפטר ערירי, והעדר של קרובי משפחה בפרנטלות השונות, נכסי המוריש עוברים לניהול האפוטרופוס הכללי, עד לשחרורם על ידו לירושת המדינה שתשתמש בהם לצרכים שונים כמו בריאות, רווחה וחינוך.

התייחסות חוק הירושה למקרים שונים של יורשים

ידועים בציבור –
חוק הירושה קובע כי בני זוג שלא היו נשואים כדין, אולם ניהלו משק בית משותף,חיו חיי משפחה וקיימו יחסי אישות ובשעת מותו של  המוריש אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, יכול בן הזוג הידוע בציבור לרשת את חלקו בעזבון בן זוגו. 

ילד מאומץ –
ילד אשר אומץ באופן חוקי, רשאי לרשת את הורהו המאמץ, כדי לממש זכות זו עליו להציג צו אימוץ.
ילד אשר אומץ בחו"ל, יכול להציג צו אימוץ של בת הדין הזר, שיהיה קביל בתנאים מסויימים.  חשוב לציין כי ילד שאומץ ללא צו אימוץ, אף אם נרשם במרשם האוכלוסין כבנו של המוריש, הדבר אינו מקנה לו זכות של יורש.
כמו כן, ילד מאומץ, זכאי לרשת את הוריו הביולגיים, אך הם לא זכאים לרשת אותו. 

הפקעת זכות הירושה

חוק הירושה שולל במקרים מסויימים את זכות הירושה, מי שניסה לגרום למות המוריש, מי שהורשע בגרימה במתכוון למוות של המוריש, וכן מי שהורשע בפגיעה, השחתה או זיוף הצוואה, מאבד את זכותו בירושה. 

תהליך הוצאת צו ירושה

צו קיום ירושה הוא מסמך בעל תוקף משפטי, שבו מצויינים יורשיו של המנוח ומה החלק של כל אחד מהם בעזבונו. בכדי להוציא אותו, על היורשים להגיש בקשה לרשם הירושות, ולצרף מסמכים רלוונטיים ככל שיידרשו.

מוזמנים לקרוא גם על קיום צוואה >>

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button