ערעור בבית משפט עליון

זכות הערעור היא אחת הזכויות החשובות במערכת המשפט הישראלית. זכות זאת יוצאת מנקודת הנחה שטעויות אנוש, הן דבר שעלול לקרות, ובכלל זה טעויות של שיפוט. היטיב לתאר זאת בג"ץ: "מקורה של הזכות לערער נעוץ בין היתר בתפיסה כי החלטה אנושית עלולה להיות שגויה, וכמוה גם החלטות שיפוטיות. הערעור מהווה מעין רשת ביטחון ומערכת בקרה המקטינים- אף כי לא בהכרח מונעים- פגיעה בבעלי דין"

מה ייבחן מחדש במסגרת הערעור?

חשוב לדעת כי בערכאת הערעור לא ייבחנו מחדש טענות עובדתיות, עדויות וראיות. וכמו כן הערעור אינו מהווה הזדמנות נוספת לצדדים לטעון מחדש את דבריהם, בנוסף, חשוב לדעת כי עצם הערעור אינו דוחה את פסק הדין הקודם, (לצורך כך, יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין) מה שכן ייבחן במסגרת הערעור, זו טענת הערעור על הטעות המשפטית שנפסקה. ולכן ייבחן מחדש שיקול הדעת השיפוטי לפיו ניתנה ההחלטה בערכאה הנמוכה יותר, וכן ייבחן קיומן ככל שישנו של ראיות נוספות שלא נלקחו בחשבון. 

ההיררכיה בערכאות השיפוטיות בישראל

בישראל קיימות 3 ערכאות שיפוטיות: 

בית משפט השלום הוא הערכאה הנמוכה ביותר, הדנה במשפטים פליליים שעונשם המירבי הוא 7 שנות מאסר,  ובתביעות אזרחיות עד לסכום של 2.5 מיליון ש"ח. הערכאה שמעליו נקראת בית המשפט המחוזי, הדן במשפטי פלילים שעונשם מעל 7 שנות מאסר ובתביעות אזרחיות בסכום שמעל 2.5 מיליון ש"ח. בנוסף, בבית המשפט המחוזי נידונים ערעורים שהוגשו על החלטות בית משפט השלום. בית המשפט העליון הוא הערכאה הגבוהה ביותר בישראל, ובו נידונים ערעורים על פסיקות המשפט המחוזי, ובנוסף הוא משמש כערכאה ראשונה בעתירות הפרט נגד המדינה או נגד גופים ציבוריים.

הגשת בקשה לערעור בבית המשפט העליון

ערעור בזכות

מערכת המשפט בישראל, מאפשרת לכל אחד מהצדדים זכות הגשת ערעור אחד על הפסק שניתן לו. הערעור נידון בערכאה הגבוהה יותר. מכך נובע שהחלטות שניתנו בבית המשפט המחוזי שדן בהם כערכאה ראשונה, הערעור בזכות יידון בבית המשפט העליון. 

ערעור ברשות

כאשר אדם מימש את זכות הערעור, ומעוניין להגיש על החלטת הערעור ערעור נוסף, זו אינה זכות, אלא אישור בקשתו נתון לשיקול דעתו של בית המשפט העליון

בקשה לערעור בבית המשפט העליון על ידי עו"ד מומחה בעניין

בקשת ערעור שרירותית, המוגשת לבית המשפט העליון, רבים הסיכויים כי תידחה על הסף. ואף תגרור חיוב בהוצאות הליך זה למגיש הבקשה. לכן חשוב לעשות זאת ע"י עו"ד מומחה בערעורים, שינסח בקשה באופן מהיר, שכן על הבקשה להיות מוגשת תוך 30 יום מפסק הדין. ומנגד הבקשה תנוסח באופן מפורט ותציג באופן מיטבי את קיומה של סוגיה משפטית מורכבת הדורשת בחינה מעמיקה של בית המשפט העליון. 

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button