ערעור בבית משפט מחוזי

זכות הערעור על פסיקת שופט, היא אחת מהזכויות החשובות ביותר במערכת המשפט. נביא את ציטוט בג"ץ: "מקורה של הזכות לערער נעוץ בין היתר בתפיסה כי החלטה אנושית עלולה להיות שגויה, וכמוה גם החלטות שיפוטיות. הערעור מהווה מעין רשת ביטחון ומערכת בקרה המקטינים- אף כי לא בהכרח מונעים- פגיעה בבעלי דין"

מתי קיימת זכות אוטומטית להגשת ערעור?

על כל פסק דין קיימת זכות לערער פעם אחת. הערעור מתבצע מול ערכאה גבוהה יותר. לדוגמה, ערעור על פסק שניתן בבית משפט השלום יוגש בבית המשפט המחוזי.

גם לשלב במשפט יש השפעה על זכות הערעור-כאשר נפסק בבית המשפט פסק דין סופי, זהו השלב בו ניתנת אוטומטית זכות ערעור על הפסק.

הגשת בקשה לערעור, כשלא קיימת זכות אוטומטית לכך

כאשר אדם מימש את זכותו כאמור, לערעור אחד, אך חש כי ההחלטה שהתקבלה בערעור עדיין עושה איתו חוסר צדק, הוא יכול להגיש בקשה לערעור על ההחלטה בערכאת הערעור.  

כאשר טרם התקבל פסק דין סופי, והמשפט נמצא עדיין בשלב הדיונים, אם האדם חש כי בהליך ביניים כלשהו נעשה איתו חוסר צדק, הוא רשאי להגיש בקשה לערעור מיידי על הליך הביניים השנוי במחלוקת.

בנוסף, לא קיימת זכות ערעור אוטומטית על פסקי דין הניתנים בבית המשפט לתביעות קטנות (החלטה הנובעת משיקול של חיסכון במשאבי מערכת המשפט בתביעת בסדר גדול נמוך הנידונות בבית משפט זה) אך גם במקרה זה רשאי האדם להגיש בקשה לערעור על פסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות.

מה נבחן מחדש במסגרת ערעור?

ערכאת הערעור תבחן את שיקול הדעת השיפוטי של בית המשפט הראשון,  תבחן קיומן של ראיות נוספות ככל וישנן שלא נלקחו בחשבון, וכמו כן תבחן את ההבנה הנכוחה והבהירה של בית המשפט הראשון את ההלכה עליה נסמך פסק הדין. לעומת זאת, ערכאת הערעור לא תבחן מחדש אמיתות של עובדות,ראיות או עדויות מתוך הנחת יסוד כי הללו נכונות. 

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button