ייצוג בערעור

ערעור הוא זכות חשובה מאד במערכת המשפט בישראל, המאפשרת לכל אדם שניתן לו פסק דין שלדעתו אינו עושה עימו צדק, לערער עליו בערכאה אחת גבוהה יותר מהערכאה בה ניתן הפסק. המערכת מגדירה ערעור אחד לכל פסק דין כערעור בזכות. עם זאת, קיימת אפשרות לערעור נוסף על החלטת הערעור, או ערעור על הליך ביניים במשפט טרם ניתן פסק דין, אולם ערעור זה אינו זכות הניתנת אוטומטית לאדם, אלא נקרא ערעור ברשות, כשהמשמעות היא שניתן להגיש בקשה לערעור כזה, אולם אישור הבקשה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. 

מה נבחן מחדש במסגרת ערעור?

ערכאת הערעור תבחן את שיקול הדעת השיפוטי של בית המשפט הראשון,  תבחן קיומן של ראיות נוספות ככל וישנן שלא נלקחו בחשבון, וכמו כן תבחן את ההבנה הנכוחה והבהירה של בית המשפט הראשון את ההלכה עליה נסמך פסק הדין. לעומת זאת, ערכאת הערעור לא תבחן מחדש אמיתות של עובדות, ראיות או עדויות מתוך הנחת יסוד כי הללו נכונות. 

מה מייחד ייצוג בערעור על ייצוג משפטי בתחומים אחרים?

בשונה מייצוג במשפט הנידון בערכאה הראשונה, בה ניתן משקל משמעותי לייצוג הפרונטלי באולם המשפט, המתמקד בהצגת קו הגנה, ראיות ועדויות באופן מיטבי, ייצוג בערעור מטיל משקל רב דווקא על כתיבה משפטית טובה ומשכנעת. הצלחת הליך הערעור טמונה במידה רבה כבר בשלב ניסוח בקשת הערעור, העלאה על הכתב של קו טיעון משפטי המציג באופן בהיר ומנומק סיבה משכנעת דיה לבחינה מחדש של פסק הדין, מהווה נקודת פתיחה טובה להצלחת הערעור. 

חשיבות ייצוג בערעור על ידי עו"ד מומחה בערעורים

ערעור הוא חלון הזדמנויות מוגבל שמקנה לאדם סיכוי שלעיתים לא יחזור, לשנות את פסק הדין לטובתו. אולם כדי להפיק את המיטב מזכות זו, חשוב לתת את המלאכה המורכבת הזו בידי עורך דין מומחה בתחום הערעורים, שיידע למקד את טיעוני בקשת הערעור לנקודות הרלוונטיות, לנסח נימוקים משפטיים וראייתיים ענייניים, שישכנעו בצורה המיטבית את ערכאת הערעור כי יש מקום להתערב בהחלטת הערכאה הקודמת, למצוא את נקודות התורפה שהביאו להחלטה מוטעית של פסק הדין הניתן, ולמקד את הצגת טיעונים אלו באופן מיטבי במעמד הדיון בערעור בערכאה בה הוא נידון. 

סוגי ערעור

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button