חוק המזונות

החוק בישראל קובע כי ההורה חייב לדאוג למחייתם של ילדיו הקטינים. במקרה שההורים  עוברים תהליך גירושין ואינם חיים יחד, החוק מורהכי על ההורה שאינו משמורן לשלם מזונות להורה המשמורן. חשוב לדעת כי גם כאשר קיימת הסכמה בין ההורים לגבי מזונות ילדים עליה לקבל תוקף של פסק דין מבית המשפט. שאם לא כן, ההורה חשוף לתביעת מזונות. פסק הדין בעניין דמי המזונות מייצג בראש ובראשונה את טובת הילד. לאחר שסכום המזונות נקבע על ידי בית המשפט או הוסכם על ידי ההורים וקיבל מבית המשפט תוקף של פסק דין,  כל שינוי בסכום ייעשה רק אם קיימות נסיבות מהותיות המצדיקות זאת.

גובה דמי מזונות

בקביעת גובה דמי מזונות הפרמטרים הנבדקים הם חלוקת זמני המשמורת בין ההורים ופערי השכר ביניהם. כאשר הרף התחתון הוא 1250 ש"ח לחודש לכל ילד, הסכום מושפע ממדד המחירים לצרכן ואינו כולל תשלום מדור והוצאות מיוחדות נוספות. למרות שזהו הרף התחתון שנקבע, ייתכנו מצבים בהם הסכום שייקבע למזונות עבור ילד יהיה נמוך, מדובר על מקרים של מספר ילדים המתגוררים בבית אחיד מה שמביא להוצאות מסוימות נמוכות יותר כתוצאה מעובדה זו.

משמורת משותפת

כאשר הילדים הנמצאים במשמורת משותפת בין ההורים, ובמסגרת זו חולקים זמני שהות דומים עם כל אחד מהוריהם, ההורים יתחלקו באופן שווה בהוצאות. חשוב לציין כי תנאי נוסף לחלוקה שווה בהוצאות הוא גובה שכר דומה ללא פערים משמעותיים בין ההורים. גם במקרים כאלה, יש להיות ערים לשינויים בנסיבות, כמו שינוי בגובה השכר של ההורים או אחד מהם, או הפחתה בהוצאות לדוגמא כתוצאה ממעבר למגורים עם בן זוג חדש שגורמת לתשלום מופחת או אי צורך בתשלום על מדור. בהתאם לשינויים יש  ולבחון מחדש את חלוקת ההוצאות בין ההורים.

גביית מזונות ילדים במקרה של אי תשלום על ידי ההורה

במקרה בו הורה אינו עומד בהתחייבויותיו לתשלום מזונות ילדים ניתן לנקוט בשני צעדים כלפיו:

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

ניתן לפתוח נגד ההורה המפר את חובתו לתשלום מזונות ילדים תיק בהוצאה לפועל במסלול רגיל או במסלול מזונות. במסגרת הליך גביית המזונות מהחייב ההוצאה לפועל עשויה לנקוט נגד החייב באמצעים שונים כגון הגבלת פעילות בחשבונות הבנק, עיקולים שונים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

תביעה לקצבת מזונות מהביטוח הלאומי

כאשר קיים פסק דין למזונות אולם ההורה החייב בתשלומם אינו מקיים אותו ניתן לפנות לביטוח לאומי ולקבל קצבת מזונות. המוסד לביטוח לאומי ישלם מזונות שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה. במסגרת תהליך זה המוסד לביטוח לאומי משלם לילד את הסכום שנקבע בפסק הדין או את הסכום הנקבע בתקנות ביטוח לאומי  לפי הנמוך מביניהם. אם קיים הפרש בין הסכום המשולם על ידי הביטוח הלאומי לסכום שנקבע בפסק הדין למזונות, ההורה המשמורן זכאי לתבוע את סכום ההפרש דרך הוצאה לפועל. בנוסף, אם הביטוח הלאומי יצליח לגבות מההורה את הסכום שנקבע בפסק הדין הוא יעביר את ההפרש לילד.

מוזמנים לקרוא גם על מזונות אישה >>

תהליך גירושין
אז מה היה לנו עד עכשיו?
פוסטים נוספים שאולי יענינו אותך
עורך דין סייבר
מתי צריך עו"ד לסייבר?

החוק להגנת הפרטיות בישראל גובש בתחילת שנות השמונים כאשר עוד רשת האינטרנט כלל עוד לא הייתה קיימת בציבור והלך והתעדכן כאשר באמצעות רשת האינטרנט ישנה

קרא עוד »
חוק הפרטיות בישראל
חוק הפרטיות בישראל

חוק הפרטיות בישראל ב-23 בפברואר בשנת 1981 עבר החוק להגנת הפרטיות בכנסת בקריאה שניה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק, שמטרתו להגן על

קרא עוד »
משרד עו''ד חווה קליין
עורך דין סייבר

עורכי דין עוסקים בשלל תחומים בתחום המשפט בין אם מדובר על עורכי דין המתעסקים בפלילי ומייצגים נאשמים בפליליים ובין אם עורכי דין העוסקים בתחומים אזרחיים

קרא עוד »
Call Now Button